Information in English for those travelling to Sweden.

Krav på negativt covid-19 test för inresa till Sverige

Inresande från länder utanför Norden måste visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige.

Svenska medborgare eller inresande från Norge, Finland, Danmark och Island behöver inte visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Det gäller även för personer som är under 18 år och personer med uppehållstillstånd i Sverige oavsett medborgarskap. Mer information om vilka personer som undantas från testkravet finns på regeringens webbsida med frågor och svar om bland annat kravet på negativt covid-19-test.

Rekommendation om isolering och testning efter inresa till Sverige

Resenärer som inom de senaste sju dagarna innan ankomst till Sverige befunnit sig i ett land dit utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor rekommenderas att testa sig för covid-19 vid ankomst till Sverige samt på dag fem efter ankomsten. Vidare rekommenderas resenärerna att isolera sig och undvika nära kontakt med andra under sju dagar från ankomsten till Sverige. Detta betyder att du bör:

  • Testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177.se. Om du har testat dig senast 48 timmar före inresan till Sverige, behöver du inte testa dig igen i samband med att du anländer till Sverige.
  • Testa dig igen på dag fem efter ankomsten till Sverige. Exempel: Reser du in i Sverige på en fredag bör du alltså testa dig igen kommande onsdag.
  • Isolera dig och undvik nära kontakter i sju dagar efter ankomsten till Sverige. Det gäller även om testerna visar att du inte har covid-19. Om testerna visar att du har covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner om vad du ska göra från hälso- och sjukvården.

Undantag från rekommendationen

  • Personer som bara rest i länder som är undantagna från UD:s reseavrådan för icke-nödvändiga resor. De undantagna länderna hittar du på UD:s webbplats. Se under rubrik UD:s avrådan.
  • Fullvaccinerade (vaccinerade med två doser och det har gått två veckor efter sista dosen) med vacciner godkända av EMA (se EMA) eller vacciner där WHO utfärdat nödgodkännande (se WHO:s EUL) undantas helt från rekommendationen.
  • Personer under sex år undantas från rekommendationen om testning. Om barnet inte omfattas av annat undantag rekommenderas de att stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar efter ankomsten.
  • Personer som behöver visa intyg på negativt test för att få resa in i Sverige undantas från rekommendationen om testning på ankomstdagen till Sverige. Om personen inte omfattas av annat undantag rekommenderas personen att isolera sig i sju dagar samt testa sig på dag fem efter ankomst till Sverige.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att testa dig för covid-19 är det extra viktigt att du isolerar dig och undviker nära kontakter i minst sju dagar efter din ankomst till Sverige.

Isolera dig och avvakta provsvaret

Om du berörs av rekommendationen om testning och isolering efter ankomsten till Sverige bör du stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar. Om du inte utvecklar några symtom på covid-19 eller om du får ett negativt provsvar (dvs. om provet visar att du inte har covid-19) kan du gå ut igen, efter sju dagar. Men du ska alltid följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla.

Om du får symtom

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, se webbplatsen 1177.se för hur du går tillväga i den region du befinner dig i.

På webbsidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk finns ytterligare information om vad du ska göra om du får symtom.

Läs mer