Datum:
13 september - 14 september
Plats:
Folkets Hus, Stockholm eller digitalt

Innehåll

För femte gången bjuder vi in till en kunskapsspäckad konferens om de 1000 viktiga dagarna, och hur vi kan stödja psykisk hälsa och utveckling från graviditet och fortsatt under barnets första två år.

Deltagande kan ske både på plats och digitalt.

Program

Konferensen har särskilt fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet. Det blir föreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik.

Detaljerat program (prel.) till Värna våra yngsta – Späda barns rätt till hälsa och utveckling (PDF, 524 kB)

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroende-vård och liknande. Vi välkomnar också dig som är beslutsfattare, chef, verksamhetsutvecklare och forskare.

Kostnad

Deltagande på plats 1500 kr exkl. moms. Digitalt deltagande 600 kr exkl. moms. Avgiften faktureras.

Anmälan

Anmäl dig här

Kontakt

Praktiska frågor
anna.backman@socialstyrelsen.se

Frågor om programmet
ann-cristine.jonsson@folkhalsomyndigheten.se