Datum:
15 december
Tid:
10.00 - 11.30
Plats:
Digitalt, via Zoom
Ort:
Digitalt

Sysselsättning och att ha ett arbete är viktigt för en god och jämlik hälsa. Det är därför angeläget att stärka såväl samhälleliga förutsättningar som människors egna möjligheter till sysselsättning och att ha ett arbete med goda anställningsvillkor och en hållbar arbetsmiljö. Detta är särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning som kan ha svårt för att komma in på eller vara kvar på arbetsmarknaden.

Innehåll

Välkommen till ett webbinarium där fyra myndigheter delar med sig av sitt arbete inom funktionshinderområdet och hur de arbetar med att bidra till jämlika förutsättningar för ett inkluderande arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar som utredare, strateg, analytiker, folkhälsosamordnare, agenda 2030-samordnare, chef eller liknande på någon myndighet, region, länsstyrelse, kommun, eller inom verksamhet i civilsamhället. Du kanske representerar arbetsmarknadens parter och du kan också mer specifikt arbeta med frågor som rör arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö och dess koppling till en god och jämlik hälsa med fokus på personer med funktionsnedsättning.

Program

Inledning och välkommen

Startar kl 10:00.

Om folkhälsopolitiken och dess kopplingar till funktionshinderspolitiken

Nina Lindqvist, Folkhälsomyndigheten

Ny funktionshinderspolitisk strategi för ökad delaktighet

Presentation av den nya strategin som ska förstärka uppföljningen och genomförandet av funktionhinderspolitiken. Ett särskilt fokus på utmaningar och vägar framåt inom det prioriterade området arbetsmarknad och sysselsättning.

Brita Törnell, Myndigheten för delaktighet

Levnadsvillkor och hälsa bland personer med funktionsnedsättning

Presentation av statistik från den nationella folkhälsoenkäten med fokus på arbete, försörjningsmöjligheter och hälsa för personer med funktionsnedsättning.

Mikael Nordberg, Folkhälsomyndigheten

ESF-projektet SAMSTART

Presentation av ett projekt som arbetar med att förbättra stödet i övergången från skola till arbetsliv för ungdomar med funktionsnedsättning.

Christian Skoog och Jessika Rahm, Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljön ska främja hälsa och välmående för alla

Presentation utifrån myndighetens publikation om friskfaktorer som bidrar till ett hållbart arbetsliv samt innehåll i regeringens arbetsmiljöstrategi.

Johan Stenmark, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Avrundning och avslutning

Kl. 11:15-11:30.

Anmälan

Anmälan är öppen till och med 9 december via formuläret på denna sida.

Medverkande

Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet samt Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Logotyper för Folkhälsomyndigheten, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för arbetslivskunskap.

Kontakt

Frågor om anmälan

Austra Axelsson, austra.axelsson@fohm.se

Frågor om seminariet

Chatrine Höckertin, chatrine.hockertin@fohm.se

Anmäl dig här

Mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).(Obligatoriskt)

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.