Datum:
20 februari
Plats:
Folkhälsomyndigheten, Lokal: Serum
Ort:
Solna

Innehåll

Nätverksmötet som hålls vartannat år riktar sig till landets mikrobiologiska laboratorier. Syftet är bland annat att öka förståelsen av C. difficile och få en överblick av vad som görs i landet. I år har vi valt att lyfta det nya europeiska övervakningssystemet för Clostridium difficile infektion (CDI), de nya europeiska rekommendationerna för diagnostik samt det första svenska kunskapsunderlaget för övervakning och prevention av CDI.

Målgrupp

Nätverksmötet riktar sig endast till särskilt inbjudna.

Kontakt

Kristina Rizzardi