Datum:
12 juni
Tid:
15.00 - 16.00
Plats:
Spånga IP, Solhems hagväg 2
Ort:
Stockholm

Folkhälsomyndigheten presenterar hur vi tillsammans med barnhälsovården och socialtjänsten arbetat med att nå fler småbarnsföräldrar i Rinkeby och Tensta i Stockholm.

Inbjudan till fler hembesök och nya informationskanaler har stärkt föräldrarna i deras beslut om barns hälsa och vaccinationer.

De nya arbetssätten innebär att på ett tidigt stadium bygga upp relationer och samtala om barns hälsa. Detta har också ökat kunskapen hos föräldrar om vilket stöd och vilka insatser de har rätt till.

Program (PDF, 64 kB)

Anmälan

Ingen föranmälan behövs för att delta på seminariet.

Kostnad

Seminariet är gratis.

Kontakt

Karina Godoy