Datum:
5 september - 6 september
Plats:
Sigtunahöjden – Hotell & konferens
Ort:
Sigtuna

Innehåll

Ni kommer att få träffa andra som beviljats medel 2017 och utbyta erfarenheter med varandra. Vi kommer bland annat att diskutera och reflektera kring utmaningar kopplade till olika skeden i ett projekts process samt inspireras av hur ett projekts resultat kan leva vidare efter sina tre projektår. Vår förhoppning är att ni ska lämna träffen med nya kunskaper, inspiration och motivation för ett fortsatt projektarbete.

Deltagare

Projektträffen riktar sig endast till särskilt inbjudna, det vill säga personer från de projekt som beviljats bidrag för utvecklingsprojekt inom ANDT 2017 .

Kontakt

Frågor om träffen
Projektgruppen