Datum:
12 september - 13 september
Plats:
Svenska mässan
Ort:
Göteborg

Innehåll

Konferensen äger rum den 12–13 september 2017 i Göteborg och riktar sig till alla som arbetar professionellt eller ideellt och önskar ökad förståelse och kunskap om vad suicidalitet innebär och hur man kan arbeta med suicidprevention i den egna organisationen.

Fler än 1100 fall av suicid inträffar varje år. Därutöver tillkommer årligen knappt 400 dödsfall där det funnits misstanke om suicid. Det motsvarar ett dödsfall var sjätte timme. Varje dag.

Uppskattningsvis gör tio gånger fler ett suicidförsök och ytterligare tio gånger fler överväger att ta sitt liv. Detta ska vi gemensamt ändra på. Lär mer om statistik.

Kostnad

Full avgift
Fram till och med 1/5 – 2700 kr
Från och med 2/5 – 3700 kr

Student/senior
2000 kr

Deltagaravgiften inkluderar tillträde till konferensen, konferensmaterial, kaffe & luncher. Moms tillkommer på avgiften.

Arrangörer

Suicidprevention i Väst, Västra Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs stad, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) i samarbete med Suicide Zero, Mind och Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES).

Till konferensens webbplats