Datum:
14 september - 15 september
Plats:
Elite Stadshotell
Ort:
Eskilstuna

LUFT- konferensen är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.

Mer information finns på konferensens webbplats.

Målgrupp

Målgrupp för konferensen är yrkesverksamma inom en mängd olika samhällssektorer och verksamheter, tjänstemän, beslutsfattare, politiker och frivilligarbetare.

Arrangörer

Arrangör för konferensen är Nätverk för tobaksprevention i Landsting och Regioner. Samarbetspartners är Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot tobak med flera.

Konferensen genomförs i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.