Datum:
16 oktober - 17 oktober
Tid:
09.30 - 16.00
Plats:
Folkets hus (City Conference Centre), Barnhusgatan 12-14
Ort:
Stockholm

OBS! Konferensen är nu fullbokad!
För plats på väntelista, mejla Agnetha Bäckman.

Innehåll

Tillsammans med Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) arbetar vi för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer. Nu uppmärksammar vi särskilt de allra yngsta barnen som anhöriga. Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd för egen del, och i sitt föräldraskap, på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling.

Under konferensen presenteras aktuell forskning, exempel från verksamheter med stöd till späda barn och deras föräldrar samt särskilda satsningar på späda barns psykiska hälsa i våra nordiska grannländer.

Program

Se program och valbara seminarier här (PDF, 326 kB)

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till alla inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som kommer i kontakt med späda barn och deras föräldrar. Det kan till exempel vara såväl verksamheter som riktar sig till barn som till vuxna (psykiatri, missbruks- och beroendevård med flera).

Anmälan

Konferensen är nu fullbokad. För plats på väntelista, mejla Agnetha Bäckman.

Kostnad

Deltagaravgiften är 500 kr exkl. moms, som inkluderar fika och lunch båda dagarna. Avgiften faktureras. Anmälan är bindande men inte personlig.

Arrangörer

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och Linnéuniversitetet.

Kontakt

Frågor angående programmet:

Elisabet Olofsson, Folkhälsomyndigheten, 010-205 29 57

Merike Hansson, Socialstyrelsen, 075-247 31 71

Övriga frågor:

Agnetha Bäckman, 010-205 29 31