Datum:
1 november - 4 november
Plats:
Stockholmsmässan
Ort:
Stockholm

Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Svensk socialmedicinsk förening, Socialstyrelsen, Karolinska institutet, Stockholms läns landsting, Forte, SBU och SKL skapat en mötesplats på mässan. Välkomna till vår monter!

Seminarium och pressträff

Därför är unga män mer utsatta för ohälsa

När: Onsdag 1 november 2017 kl 13.00–17.00.
Var: Stockholmsmässan, Mässvägen 1 Älvsjö

Unga män är mer utsatta för ohälsa inom flera områden jämfört med andra grupper. Under ett seminarium inför den stora europeiska folkhälsokonferensen EHP diskuteras jämställdhet mellan könen och vikten av att nå unga män. Den 1 november håller Folkhälsomyndigheten ett seminarium på Stockholmsmässan på temat unga mäns hälsa: "To achieve gender equality – the importance of reaching young men". Åldersgruppen män 15–29 år är i fokus. Hur ser hälsoläget ut i gruppen i dag? Hur ser normer kring maskulinitet och manlighet ut som kan påverka hälsan, och hur har de förändrats över tid? På dagordningen finns också fördjupande punkter om bland annat självmord, alkohol och spel om pengar samt HBTQ-personers utsatthet för våld och diskriminering. Seminariet hålls på engelska och avslutas med en paneldiskussion. Läs mer om Folkhälsomyndighetens förseminarium

Seminarium om beteendeförändringar som kan bidra till en mer jämlik och hållbara framtid

När: Onsdag 1 november 2017 kl 12.30–17.00.
Var: Stockholmsmässan, Mässvägen 1 Älvsjö

Insatser som främjar en jämlik hälsa och en miljömässigt hållbar livsstil har tagits fram inom projektet INHERIT (INter-sectoral Health and Environment Research for InnovaTion). EuroHealthNet arrangerar en förkonferens inom EPH där projektet INHERIT presenteras. Under seminariet ges exempel på insatser som stimulerar beteendeförändring som gynnar miljön, främjar fysisk aktivitet och hållbara matvanor. Mer om INHERIT från Folkhälsomyndigheten

Läs mer om förseminariet

Pressträff

När: Torsdag 2 november 2017 kl. 10.00
Var: Stockholmsmässan, Mässvägen 1 Älvsjö

Över 1500 experter kommer till en av världens ledande folkhälsokonferenser i Stockholm den 1–4 november 2017. Media bjuds in för att ta del av experternas kunskap och den senaste forskningen inom folkhälsa. Läs mer om presskonferensen

Arrangörer

Konferensen arrangeras av The European Public Health Conference Foundation, the European Public Health Association (EUPHA). Huvudvärd för konferensen är Svensk socialmedicinsk förening. Folkhälsomyndigheten är partner och ingår i arbetsgruppen tillsammans med bland andra Socialstyrelsen, Karolinska institutet, Stockholms läns landsting, Forte och SBU.

Anmälan

För mer information och anmälan till konferensen, läs mer på konferensens webbplats.