Datum:
16 november
Tid:
14.00 - 15.00

Innehåll

Det övergripande målet med seminariet är att öka kunskapen och förståelsen för vikten av friluftsliv i vardagen för en god och jämlik hälsa.

Seminariet behandlar bland annat fysisk planering och andra verktyg för att skapa förutsättningar för friluftsliv.

Målgrupper

Planerare, friluftslivssamordnare/strateger, folkhälsosamordnare/strateger, kommunekologer med flera som har ansvarsområden kopplade till frågor som rör friluftsliv och folkhälsa på regional och lokal nivå.

Anmälan

Mer information finns på sidan för seminariet

Seminariet kan även ses i efterhand.