Datum:
5 december - 6 december
Plats:
Karolinska Institutet, Campus Solna
Ort:
Solna, Stockholm

Bakgrund och målsättning

Inom ramen för högisoleringsnätverket har frågan om samordning och kontinuerlig uppdatering och träning kring användning av personlig skyddsutrustning (PPE) uppkommit.

Det finns fördelar med att närma sig en harmonisering av kunskap kring ett brett spann av risker vid olika typer av sjukdomar och i december 2016 arrangerades för första gången en kurs i praktisk omvårdnad vid högrisksmitta.

Även årets kurs har som målsättning är att erbjuda tillfälle för samverkan kring rationell användning av PPE inom prehospital- eller slutenvård med misstänkt eller konstaterad smitta med stor samhällskonsekvens (smittämnen i riskklass 3 och 4).

Under kursen övas användning av olika typer av PPE och diskussioner förs om konkret behov, tillgång och behovet av nationell samordning. Utbildningen innefattar såväl teoretiska moment som praktisk övning.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till omvårdnadspersonal. I första hand erbjuds plats för personer med mångårig erfarenhet av infektionssjukvård.

Förberedelser

Deltagarna uppmuntras att på förhand samla sina frågor kring behov av PPE, exempel på risksituationer, befintlig samverkan eller övningsverksamhet. I första hand erbjuds plats för personer med tidigare erfarenhet av dessa frågor.

Finansiering

Genom ett projektanslag från MSB 2:4 Krisberedskap finansierar Folkhälsomyndigheten resa, övernattning, luncher samt middag den första dagen, för två personer per klinik. Övriga kostnader såsom löner och traktamenten täcks av respektive klinik.

Anmälan

I första hand erbjuds max två deltagare per klinik. Önskemål om fler deltagare per klinik kan göras och möjliggörs om det finns platser kvar. Max antal deltagare är ca 50 personer.

Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är fredag 17 november.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Om ni behöver överlåta en plats, kontakta Åsa Szekely Björndal.

Arrangörer

Folkhälsomyndigheten i Solna
Åsa Szekely Björndal, Avdelningen för mikrobiologi
Tuija Koivula, Avdelningen för mikrobiologi
Joakim Bergkvist, Avdelningen för mikrobiologi
Thomas Tolfvenstam, Avdelningen för epidemiologi och utvärdering

Högisoleringsenheten, Infektionskliniken i Östergötland
David Ekqvist, ansvarig läkare
Robin Jungmar Ridell, specialistsjuksköterska
Frida Almqvist, sektionsledare/undersköterska

Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Katherine Nyberg, specialistsjuksköterska

Kontakt

Frågor om utbildningen
Åsa Szekely Björndal, Avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Anmäl dig här

Läs mer om myndighetens behandling av dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Önskar delta vid lunch Obligatoriskt
Deltagande middag Obligatoriskt
Jag behöver logi natten 5-6 december Obligatoriskt
Behov av specialkost

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Folkhälsomyndigheten behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).