Datum:
23 januari
Tid:
09.30 - 16.30
Plats:
Clarion Hotel Sign
Ort:
Stockholm

Innehåll

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utarbetat var sitt nationellt kunskapsstöd inom området problem med spel om pengar. Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd rör spelproblem och förebyggande arbete medan Socialstyrelsens baseras på rekommendationer kring stödjande och behandlande åtgärder.

Kunskapsstöden riktar sig till yrkesverksamma personer inom region/landsting, kommuner och myndigheter. Syftet med kunskapskonferensen är att presentera innehållet i kunskapsstöden och innebörden av lagändringen i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som träder i kraft den 1 januari 2018.

Konferensinnehåll:

  • Vad innebär lagändringen?
  • Aktuellt kunskapsläge om omfattning, fördelning och konsekvenser av problem kopplade till spel om pengar
  • Kunskapsstöd för att förebygga, stödja och behandla problem
  • Vikten av att fokusera på barn- och unga
  • Berättelser om hur det kan vara att ha spelproblem och att vara anhörig eller närstående till en person med spelproblem

Målgrupp

Yrkesverksamma personer och beslutsfattare inom kommuner, region/landsting, och myndigheter som kommer i kontakt med frågor relaterade till problem med spel om pengar.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt. Fika och lunch ingår. Vid utebliven ankomst debiteras självkostnadspris för dagen, 500 kr exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Anmälan är bindande, med möjlighet att överlåta anmäld plats till annan person. Kontakta i så fall Karin Falkeström.
OBS!
Antalet platser är begränsat. ”Först till kvarn...”gäller.

Arrangörer:

Folkhälsomyndighetens logotyp

Socialstyrelsens logotyp

Kontakt

Frågor om konferensen
Karin Falkeström

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Anmäl dig här

Läs mer om myndighetens behandling av dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Organisation Obligatoriskt
Jag vill delta Obligatoriskt
Behov av specialkost

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Folkhälsomyndigheten behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).