Datum:
23 januari
Tid:
09.30 - 16.30
Plats:
Platsoberoende
Ort:
Webbinarium

OBS!
Anmälan till konferensen är nu stängd.

Innehåll

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utarbetat var sitt nationellt kunskapsstöd inom området problem med spel om pengar. Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd rör spelproblem och förebyggande arbete medan Socialstyrelsens baseras på rekommendationer kring stödjande och behandlande åtgärder.

Kunskapsstöden riktar sig till yrkesverksamma personer och beslutsfattare inom kommuner, region/landsting, och myndigheter som kommer i kontakt med frågor relaterade till problem med spel om pengar.

Syftet med kunskapskonferensen är att presentera innehållet i kunskapsstöden och innebörden av lagändringen i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som träder i kraft den 1 januari 2018.

Konferensinnehåll:

  • Vad innebär lagändringen?
  • Aktuellt kunskapsläge om omfattning, fördelning och konsekvenser av problem kopplade till spel om pengar
  • Kunskapsstöd för att förebygga, stödja och behandla problem
  • Vikten av att fokusera på barn- och unga
  • Berättelser om hur det kan vara att ha spelproblem och att vara anhörig eller närstående till en person med spelproblem

Program (PDF, 111 kB)

Målgrupp

Yrkesverksamma personer och beslutsfattare inom kommuner, region/landsting, och myndigheter som kommer i kontakt med frågor relaterade till problem med spel om pengar.

Kostnad

Webbinariet är kostnadsfritt. Instruktioner och länk skickas ut via mejl i god tid innan.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Arrangörer:

Folkhälsomyndighetens logotyp

Socialstyrelsens logotyp

Kontakt

Frågor om konferensen och ev. efteranmälan
Agnetha Bäckman