Datum:
17 maj
Tid:
09.00 - 12.00

Vad gör Folkhälsomyndigheten? Är du nyfiken på hur vi bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling och vad vi arbetar med i Östersund, Solna och i vårt säkerhetslaboratorium ”P4-labbet”?

Ta del av vårt frukostseminarium via webben:
(Länk till seminariet läggs upp här strax innan sändning)

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som går på högskola och universitet.

Innehåll

 • God och jämlik hälsa — så bidrar Folkhälsomyndigheten till Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Folkhälsans utveckling — hur mår befolkningen i Sverige? Hur följer vi folkhälsans utveckling och varför?
 • Visualiseringsverktyget — lättillgänglig och interaktiv folkhälsostatistik.
 • Joint Action Health Equity Europe.
 • Ojämlikhet i psykisk hälsa syns tidigt.
 • Hur mår våra skolbarn och vilka levnadsvanor har de?
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter — en folkhälsofråga.
 • Vilka miljöfaktorer påverkar människors hälsa och hur följer vi utvecklingen?
 • Droger på nätet. Arbetet med nya psykoaktiva substanser.
 • Ute att röka — om nya tobaksregleringen.
 • Säkerhetslaboratoriet — en viktig del av den mikrobiologiska beredskapen.
 • Vad är antibiotikaresistens? Hur förhindrar vi det? Hur övervakar vi det?
 • Övervakning av vaccinsjukdomar.
 • Att utreda utbrott — ett teamarbete med olika kompetenser.
 • Vaccinationer, myter och verklighet — vad gör vi för att upprätthålla förtroendet för sprutan?
 • Webbsök — uppskattningar av influensa i befolkningen baserat på sökningar på 1177.se.
 • Folkhälsomyndighetens situation room — vad händer där? Vilka kommunicerar vi med?
 • Om krisen kommer — en myndighet beredd att möta hot mot liv och hälsa.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.