Datum:
28 maj - 1 juni
Tid:
09.00 - 16.00

Plats

Tematiska utbyten: 28-29 maj
Stockholm, Göteborg, Malmö och på flera platser i Europa.

Välkomstträff: 30 maj på kvällen
Stockholm – Quality Hotel Globe & Annexet, Ericsson Globe

Nätverksmötet: 31 maj-1 juni
Stockholm – Quality Hotel Globe & Annexet, Ericsson Globe

Innehåll

Folkhälsomyndigheten arrangerar årets internationella IIMHL & IIDLs ledarskapsutbyte på temat "Building Bridges Beyond Borders".
IIMHL & IIDL:s ledarutbyte och dess olika delar ger utrymme för ledare i olika roller och inom många olika samhällssektorer att lära, reflektera och arbeta tillsammans. Målet är ett samhälle där psykisk hälsa och social inkludering av personer med funktionsnedsättning i alla miljöer och längs hela livsförloppet är i centrum.

I linje med Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål fokuseras utbytet på centrala nycklar för att uppnå visionen om en gemensam etisk grund, ett utvecklat engagemang inom och mellan alla samhällssektorer samt bärkraftiga strategier och verktyg för hur vi kan driva ett effektivt arbete framåt.

IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership)
IIDL (International Initiative for Disability Leadership)

Deltagande

Mötet öppet enbart för speciellt inbjudna deltagare.

Läs mer

Läs mer på www.iimhl.se