Datum:
4 september - 5 september
Plats:
Stora Brännbo Konferens och Hotell
Ort:
Sigtuna

Innehåll

Träffen är ett forum där de organisationer som beviljats projektmedel 2018 har möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Framför allt kommer vi att diskutera och reflektera kring möjligheter och utmaningar i att bedriva projekt. Vi hoppas på två givande dagar med intressanta diskussioner och möten.

Programinnehåll

 • Att skapa en gemensam syn på vad ett projekt ska kommunicera
  Vi utgår från en mall som hjälper dig att planera och få samsyn kring kommunikationen i ditt projekt.
 • Jämställdhet och jämlikhet i projektarbete
  Vi diskuterar hur våra projekt kan bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet.
 • Kunskapsframtagande bortom randomiserade kontrollerade studier (RCT)
  Finns det andra möjligheter som kan stärka kunskapen kring effekterna av ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, när en RCT inte är möjlig?
 • Projektledarrollen: kvalitetssäkring genom systematisk reflektion
  Föreläsning och gruppdiskussion kring verktyget EDPQS.
 • Information från Folkhälsomyndigheten

(Under arbetet fram till träffen kan programinnehållet komma att justeras.)

Målgrupp

Endast särskilt inbjudna, d.v.s. de projekt som beviljats bidrag för utvecklingsprojekt inom ANDT 2018. Projekten finns beskrivna här.

Kostnad

Träffen, inklusive övernattning, är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att debitera 2 450 kronor vid utebliven avanmälan. Resor bekostas av deltagarna.

Kontakt

Frågor om träffen
Projektgruppen

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning