Datum:
16 oktober - 17 oktober
Plats:
Aula Magna
Ort:
Stockholm

Välkomna till den andra nationella konferensen om stöd till våra yngsta och deras föräldrar. Nu kommer uppföljaren till konferensen Värna våra yngsta som vi anordnade i oktober 2017.

Innehåll

Konferensen handlar om de 1001 viktiga dagarna, och hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Huvudtalare är professor Mary Dozier från avdelningen Psychological and Brain Sciences, University of Delaware. Det blir plenarföreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik, intressanta exempel på verksamheter och utvecklingsarbete.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård etc. Vi välkomnar också beslutsfattare, chefer på olika nivåer och verksamhetsutvecklare samt forskare.

Program

Program (PDF, 351 kB)

Du hittar även information om konferensen hos Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Anmälan

Till anmälan (Sista anmälningsdag 1 oktober)

Arrangörer

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Dokumentation från 2017

Här finns dokumentation från konferensen 2017 och
inspelade webbinarier om späda barn.