Datum:
23 oktober - 24 oktober
Plats:
Hotell C, Vasaplan 4 -7
Ort:
Stockholm

OBS! Anmälningstiden har nu gått ut.

Innehåll

Nu är det dags att anmäla sig till årets gemensamma Organisationsforum och Kontaktpersondagar. Höstens konferens kommer att innehålla uppdatering på nationellt och internationellt arbete samt fokus på målgruppen migranter i relation till SRHR och hiv.

Tisdagen inleds med lunch och registrering kl. 12.00- 13.00 och avslutas med middag kl.17.30. Onsdagen pågår mellan kl.09.00- 12.35 och avslutas sedan med lunch. Det fullständiga programmet skickas ut till anmälda deltagare.

Målgrupp

Mötet är öppet för riksorganisationer som beviljats statsbidrag för hiv/STI-prevention av Folkhälsomyndigheten och kontaktpersonerna för landstingen och storstadskommunerna. Max 2 deltagare per organisation.

Kostnad

Träffen är utan kostnad. Lunch, fika och middag 23 oktober, samt fika och lunch onsdag 24 oktober ingår. Resa och logi i enkelrum natten mellan 23–24 oktober kan ordnas för den som bor utanför Stockholm. Eventuell ytterligare logi bekostas av respektive deltagare. Kontakta Ulrika Duvemalm angående resor och logi.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Vi vill ha din anmälan senast 10 oktober.

Kontakt

Frågor om konferensens innehåll
Gabriella Hök
Tel. 010-205 20 28

Matilda Löfström
Tel. 010-205 22 75

Frågor om resor och logi
Ulrika Duvemalm
Tel. 010-205 24 08

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning