Datum:
20 maj
Plats:
Folkhälsomyndigheten
Ort:
Östersund eller Solna

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, dvs. i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, har tillräcklig kunskap för att hantera dessa produkter på ett säkert sätt. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten. Ett godkänt resultat på kunskapsprovet krävs för att få tillstånd att använda biocidprodukter i klass 1 So.

Mer information

Prövning för tillstånd att använda bekämpningsmedel klass 1 So

Förnyelse av tillstånd för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel klass 1 So

Kostnad

  • Prövning för tillstånd klass 1So − 5 500 kr
  • Förnyelse av tillstånd klass 1So − 5 500 kr
  • Omprov för tillstånd klass 1So − 2 900 kr

Priser exklusive moms.

Anmälan

Anmälan är bindande. Vid förhinder måste avanmälan göras senast en vecka innan prövningstillfället för att avgift inte ska debiteras. Om avanmälan sker senare än så, faktureras hela avgiften om inte giltigt skäl kan intygas, t.ex. sjukintyg från läkare.

OBS! Antalet deltagare är begränsat, "först till kvarn..." gäller. Anmälningsformuläret stängs när platserna är fyllda, eller senast:
Prövning 11 mars, sista anmälan 4 mars - Anmälan stängd.
Prövning 20 maj, sista anmälan 13 maj

Kontakt

Frågor om utbildningen
Arbetsgruppen för Bekämpningsmedel

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Anmäl dig här

Läs mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Jag vill delta Obligatoriskt
Har du tidigare genomgått kurs 1 So? Obligatoriskt
Välj vilken prövning du önskar göra Obligatoriskt

Tillståndet är personligt och efter godkänd kurs kommer ett intyg att skickas till din hemadress. Fyll därför i din hemadress nedan.


Företagets uppgifter

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).