Datum:
25 april
Tid:
09.30 - 15.30
Plats:
Folkhälsomyndigheten, lokal Serum
Ort:
Solna, Stockholm

OBS! Anmälan är nu stängd.

Innehåll

Vi bjuder in ideella organisationer till dialog om hur vi gemensamt kan samverka för ett kunskapsbaserat och verkningsfullt arbete på ANDT-området. Vi ser dialogmötet som en fortsatt utveckling av våra långsiktiga relationer och vår samverkan. Dagen kommer att innehålla inspel och dialog i olika former.

Från programmet:

 • Välkommen och inledning
  Avdelningschef Anna Bessö inleder och deltagare presenterar sig.
 • Hur kan vi gemensamt utveckla vår samverkan på ANDT-området?
  Resultatet av undersökningen (Ramböll) om ideella organisationers syn på samverkan, exempel från andra områden och dialog om tänkbara samverkansformer.
 • Kunskapsläget – och hur kan våra olika perspektiv komplettera varandra?
  Vad vet vi om ANDT utifrån ett folkhälsoperspektiv? Dialog om hur samverkan inom området kan stärka det långsiktiga arbetet.
 • Hur går vi vidare?
  Vad har sagts under dagen och hur går vi vidare?
  Generaldirektör Johan Carlson och avdelningschef Anna Bessö avslutar.

Målgrupp

Endast särskilt inbjudna. Inbjudna till dialogmötet är samtliga ideella organisationer som ingick i den enkätundersökning som genomfördes under hösten 2018 på vårt uppdrag.

Kostnad

Dagen är utan kostnad. Vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Vi vill ha din anmälan senast 15 april.

Kontakt

Frågor om programmet
Marlen Ljusberg

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning