Det hållbara friluftslivet – Tankesmedja för friluftsliv 2019

I föredrag och workshops tar Tankesmedjan upp hållbart friluftsliv ur olika aspekter såsom tillgänglighet, hälsa, jämlikhet, lönsamhet och bevarande och nyttjande av naturen.

Datum:
16 maj - 17 maj

Välkommen till Tankesmedja för friluftsliv den 16–17 maj i Kristianstad!
I föredrag och workshops tar Tankesmedjan upp hållbart friluftsliv ur olika aspekter såsom tillgänglighet, hälsa, jämlikhet, lönsamhet och bevarande och nyttjande av naturen. Var med och diskutera förutsättningar för hållbart friluftsliv, lösningar på intressekonflikter och mycket annat som ökar allas möjligheter att vara ute i naturen.

Under konferensen koras Sveriges friluftskommun 2019.

Program och anmälan.

Konferensen arrangeras av Naturvårdsverket tillsammans med ett 20-tal andra aktörer, bl a Folkhälsomyndigheten, som arbetar för friluftsliv för alla.

Läs om mer om vårt uppdrag att arbeta med mål nio – Friluftsliv för en god folkhälsa