Erfarenhetsutbyte för ideella organisationer

Datum:
13 juni
Tid:
09.30 - 15.30
Plats:
World Trade Center
Ort:
Stockholm

Folkhälsomyndigheten välkomnar alla ideella organisationer som fått verksamhetsbidrag vid utlysningen psykisk hälsa och suicidprevention samt barn i migration för 2019 till en gemensam träff! Syftet är att utbyta erfarenheter med andra ideella organisationer som beviljats verksamhetsbidrag inom samma område.

Träffen vänder sig specifikt till representanter för de ideella organisationer som beviljats medel 2019 inom området psykisk hälsa, suicidprevention och barn och unga i migration.

Kontakt

Frågor om träffen
Elsa Rudsby Strandberg
elsa.rudsby.strandberg@folkhalsomyndigheten.se