Hantering av biorisker vid B-händelser

Sektorsövergripande utbildning

Datum:
6 november - 8 november
Plats:
Elite Hotel Carolina Tower
Ort:
Solna, Stockholm

OBS! Anmälan är nu stängd.

Innehåll

En kurs för att ge dig ökad medvetenhet om biorisker och ökad kunskap om personlig skyddsutrustning både inom det egna området och hos andra aktörer som samverkar med vid en B-händelse.

Kursen har som övergripande målsättning att stärka svensk förmåga till hantering av B-händelser och riktar sig till de som kan komma att hantera CBRNE-händelser, med fördel de som arbetar med utbildning och träning.

Målgrupp

Operativ personal som är involverad i (eller har ansvar för) träning och utbildning inom CBRNE i den egna organisationen.

Förberedelser

Deltagarna uppmuntras att på förhand reflektera över den egna tillgängliga skydds-utrustningen, behov av ytterligare skyddsutrustning i samband med B-händelser respektive samverkan med andra aktörer i B-risksituationer (regional och/eller nationellt).

Kostnad

Kursen är utan kostnad och vi bjuder på fika, luncher samt middag första kvällen. Projektet står även för övernattning och resa. Av miljöskäl bör förstahandsvalet vara tågresa. Övriga kostnader täcks av respektive organisation.

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart tas en avgift ut på 3 500 kr exklusive moms, om inte platsen kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

Anmälan

I första hand erbjuder vi plats för en deltagare per organisation. Anmälan görs via formuläret nedan.

Önskemål om fler deltagare per organisation kan göras till Åsa Szekely Björndal och möjliggörs om det finns platser kvar. Sista dag för anmälan är 1 september 2019.

OBS! Antalet platser är begränsat, så du är inte garanterad plats på kursen efter anmälan. Besked om du fått plats eller ej lämnas i slutet av september.

Arrangörer

Projektgruppen som arrangerar kursen består av sakkunniga från följande organisationer:

  • Folkhälsomyndigheten, Avdelningen för mikrobiologi, Bioriskfunktionen, Solna
  • Högisoleringsenheten, Infektionskliniken, Region Östergötland, Linköping
  • Försvarsmakten, Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC), Umeå
  • Karolinska Institutet, Kunskapscenter för katastrofmedicin (KcKM), Solna
  • Stockholms läns landsting (SLL), Region Stockholm, Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, Stockholm

Kontakt

Frågor om programmet
Åsa Szekely Björndal

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Gå till toppen av sidan