Att stödja barn och föräldrar i utsatta områden

Inspirationsdag om hembesök i samverkan mellan socialtjänst och barnhälsovård

Datum:
7 november
Plats:
Scandic Continental, Vasagatan 22
Ort:
Stockholm

Barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden har ökad risk för sämre hälsa. För att minska skillnaderna i hälsa mellan barn i olika grupper är barnhälsovården och socialtjänsten viktiga aktörer.

Välkommen till en inspirationsdag där du får ta del av aktuell kunskap samt ges möjlighet till erfarenhetsutbyte om att främja barns hälsa i socioekonomiskt utsatta områden.

Innehåll

Ur innehållet:

  • Skillnader i hälsa bland de yngre barnen
  • Hembesök i samverkan mellan
  • Barnhälsovård och förebyggande
  • Socialtjänst – möjligheter och utmaningar
  • Tandhälsans betydelse för barns hälsa

Målgrupp

Personal inom barnhälsovården, förebyggande socialtjänst samt beslutsfattare i region och kommun som arbetar med barn i åldrarna 0-5 år.

Kostnad

Dagen är utan kostnad. Vi bjuder på lunch och fika.

Anmälan

Anmälningsformulär kommer att öppnas på denna sida under hösten.

Arrangörer

Dagen arrangeras i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen inom ramen för överenskommelsen för ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020.

Kontakt

Frågor om dagen
Agnetha Bäckman 

Gå till toppen av sidan