Att stödja barn och föräldrar i utsatta områden

Inspirationsdag om hembesök i samverkan mellan socialtjänst och barnhälsovård

Datum:
7 november
Tid:
10.00 - 16.00
Plats:
Scandic Continental, Vasagatan 22
Ort:
Stockholm

OBS! Konferensen är nu fullbokad!

Innehåll

Barn som lever i socioekonomisk utsatthet har ökad risk för sämre hälsa. Barnhälsovården och socialtjänsten är viktiga aktörer för att uppmärksamma och erbjuda stöd till barn och familjer. Gemensamma hembesök hos familjer har visat sig vara ett uppskattat tillvägagångssätt för både personal och föräldrar. Många kommuner och regioner planerar eller har påbörjat arbete med gemensamma hembesök och möts av möjligheter och utmaningar som arbetssättet kan innebära.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen välkomnar därför till en inspirationsdag kring hembesök i samverkan mellan socialtjänst och barnhälsovård.

Innehåll

Dagen kommer att innehålla aktuell kunskap och erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Representanter från verksamheter med erfarenhet av att arbeta med utökade hembesök i samverkan finns med under dagen.

Ur innehållet:

  • Hembesök i samverkan mellan barnhälsovård och förebyggande socialtjänst – möjligheter och utmaningar
  • Barns rätt till jämlik hälsa
  • Hur skapas goda förutsättningar för samförstånd och samarbete över kultur- och religionsgränser

Detaljerat program (PDF, 135 kB)

Målgrupp

Personal inom barnhälsovården, förebyggande socialtjänst samt beslutsfattare i regioner och kommuner som arbetar med barn i åldrarna 0–5 år.

Kostnad

Dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Vi vill ha din anmälan senast 11 oktober.

Arrangörer

Dagen arrangeras i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen inom ramen för överenskommelsen för ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020.

Kontakt

Frågor om dagen
Agnetha Bäckman 

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Gå till toppen av sidan