Inställd: Nordiska folkhälsokonferensen 2020

Den nordiska folkhälsokonferensen i Reykjavik som skulle ägt rum veckan efter midsommar, flyttas fram till nästa år.
Exakt datum för genomförande av konferensen är ännu inte fastställt. Den isländska organisationskommittén kommer att meddela detta på konferensens webbplats .

Datum:
22 juni - 25 juni
Plats:
Harpa Concert Hall and Conference Centre
Ort:
Reykjavik, Island

Logotyp för Nordiska folkhälsokonferensen

Den Nordiska folkhälsokonferensen hålls vart tredje år och besöks av ca 700 personer. Nästa år arrangeras den 13:e konferensen i Reykjavik och Folkhälsomyndigheten är medarrangör.

Konferensen kommer den här gången att hållas på engelska.

Nordiska folkhälsokonferensen pågår samtidigt som den 10:e europeiska konferensen om Positive Psychology (ECPP) och kommer därmed att ha med en gemensam konferensdag. Deltagarna kommer ges möjlighet att delta på båda konferenserna till en reducerad kostnad.

Målgrupp

Konferensen vänder sig främst till praktiker, beslutsfattare, administratörer, politiker och företrädare för ideella organisationer inom folkhälsoområdet. Andra målgrupper för konferensen är forskare/forskningsinstitut, branschorganisationer och privata aktörer med intresse för folkhälsa.

Innehåll

Förutom det övergripande temat Health and wellbeing – heading for the future, har konferensen tre underliggande teman:

  • Bestämningsfaktorer för hälsa och välbefinnande inkluderande sociala, miljömässiga och kommersiella bestämningsfaktorer. Det handlar även om arbetet kring social hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
  • Folkhälsopolicy inkluderar hälsa och välbefinnande i alla politikområden. Det är angeläget att lära från erfarenheter inom folkhälsoområdet och förstå det nära sambandet mellan policy och praktik. Det inkluderar bland annat hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå.
  • Folkhälsodata fokuserar på vad som fungerar och varför när det gäller användning av kunskaper, mät- och bevakningsmetoder inom fältet.

Inbjudan att lämna in abstracts är nu stängd

Nordiska folkhälsokonferensen vill skapa dialog och lärande kopplat till konferensens underliggande teman. Därför har det funnits möjlighet att lämna in abstract till konferensen under tre månader från mitten av oktober 2019 till mitten av januari 2020. Under den tiden har drygt 200 abstracts lämnats in och granskningen av bidragen har startat med hjälp av en granskningskommitté bestående av sakkunniga från Sverige, Danmark, Norge, Finland samt Island. Besked om antagande av insända abstracts skickas ut senast i slutet av februari.

Anmälan

Nu kan du anmäla dig till konferensen här:

Konferensens webbplats

Arrangörer

Arbetet med att planera och genomföra konferensen leds av Hälsodirektoratet i Island i samarbete med Folkhälsomyndigheten i Sverige, Sundhetsstyrelsen i Danmark, Helsedirektoratet i Norge, Institutet för hälsa och välfärd samt Folkhälsan i Finland.

Inbjudan att lämna in abstracts är nu stängd

Nordiska folkhälsokonferensen vill skapa dialog och lärande kopplat till konferensens underliggande teman. Därför har det funnits möjlighet att lämna in abstract till konferensen under tre månader från mitten av oktober 2019 till mitten av januari 2020. Under den tiden har drygt 200 abstracts lämnats in och granskningen av bidragen har startat med hjälp av en granskningskommitté bestående av sakkunniga från Sverige, Danmark, Norge, Finland samt Island. Besked om antagande av insända abstracts skickas ut senast i slutet av februari.

Kontakt

Elsa Rudsby Strandberg

Gå till toppen av sidan