Datum:
11 maj - 12 maj
Plats:
Wenngarn slott
Ort:
Stockholm

Innehåll

En konferens för att stimulera svensk interventionsforskning om psykologiska, sociala och pedagogiska interventioner. Åtta internationellt välkända experter på effektutvärderingar är inbjudna.

Kunskap om interventioners effekter är en viktig del i en evidensbaserad praktik och ett snabbt växande forskningsfält internationellt.

Målgrupp

Konferensen riktar sig endast till särskilt inbjudna.