Influensadagen 2023

Lyssna

Välkommen till en konferens om influensa som Folkhälsomyndigheten arrangerar inför kommande vintersäsong 2023-2024.

Datum: 25 september 2023
Tid: 09:15 - 16:15
Plats: Folkhälsomyndigheten alternativt digitalt deltagande
Ort: Nobels väg 18, Solna

Innehåll

Influensadagen har blivit ett återkommande evenemang som sammanfattar den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen och tar upp aktuella frågeställningar om profylax, behandling, diagnostik och övervakning av influensa samt nyheter från forskningen. Influensadagen kommer även att till viss del beröra covid-19 och RS-virus.

Målgrupp

Dagen vänder sig särskilt till personer verksamma vid regionernas smittskyddsenheter och laboratorier, hälso- och sjukvårdspersonal verksamma inom geriatrik, mödrahälsovård och på specialistkliniker vars patienter rekommenderas influensavaccination eller inom sentinelövervakningen, samt övriga intresserade.

Preliminära programpunkter

09.15–09.45

Registrering och välkomstfika

09.45–10.00

Välkommen!

10.00–10.50

 • Session 1: Säsongssammanfattning 2022–2023 och utblick
  • Epidemiologisk säsongssammanfattning av säsongen samt övervakningen kommande säsong, AnnaSara Carnahan, Folkhälsomyndigheten
  • Virologisk säsongssammanfattning influensa och aktivitet på södra halvklotet,
   Tove Samuelsson Hagey, Folkhälsomyndigheten
  • Varianter av SARS-CoV-2 i Sverige och världen, Emmi Andersson, Folkhälsomyndigheten

10.50–11.30

 • Session 2: Zoonotisk influensa
  • Uppdatering om H5N1-läget, Malin Grant, Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Session 3: Sjukdomsbördan av influensa
  • Utredning av allvarliga influensa B fall, AnnaSara Carnahan och Emmi Andersson, Folkhälsomyndigheten

11.30–11.50

Kafferast utanför Gardaulan och i receptionen.

11.50–12.35

 • Session 3 (fortsättning)
  • Influensa, RS-virus och covid-19 bland sjukhusvårdade barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus under pandemin, Margareta Eriksson, Region Stockholm
  • Ettårsmortalitet bland intensivvårdade patienter med influensa i Skåne 2015-2018, Nora Jaffer Broman, Region Skåne

12.35–13.00

 • Session 4: Diagnostik
  • Utvärdering och översikt av diagnostiska metoder för influensa, Tove Samuelsson Hagey, Folkhälsomyndigheten
  • Circulation of respiratory pathogens: results from a retrospective analysis using a multi-pathogen panel on primary care sentinel samples, Carmen Espinosa, Folkhälsomyndigheten

13.00–14.00

Lunch - serveras i matsalen vid Folkhälsomyndighetens entré

14.00–14:45

 • Session 5: Vaccination och behandling/förebyggande åtgärder
  • Rekommendationer för förebyggande insatser mot allvarlig RSV infektion hos vuxna och barn, Susanne Strömdahl och Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten
  • Virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg, Stephan Stenmark, Folkhälsomyndigheten

14.45–15.15

Fikapaus. Serveras i matsalen vid Folkhälsomyndighetens entré

15.15–15.40

 • Session 5, fortsättning
  • Rekommendationer om vaccination mot influensa och covid-19 samt kommunikation hösten 2023, Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten

15.40–16.10

 • Session 6: Nyheter från forskningsvärlden
  • Kommande covid och influensa-vacciner, Kari Johanssen, Folkhälsomyndigheten

16.10–16:15

Avslut

Kostnad

Personer som aktivt deltagit i influensaövervakningen eller är verksamma vid regionernas smittskyddsenheter, laboratorier och sentinelprovtagare deltar utan kostnad.

För övriga kostar deltagandet 1 300 kronor exkl. moms på plats och 500 kronor exkl. moms för digitalt deltagande.

Deltagarkostnad faktureras i efterhand. Viktigt att du stämmer av fakturaadress med din ekonomiavdelning innan du fyller i din anmälan.

Fika och lunch ingår för de som deltar på plats.

Anmälan

Anmälan är nu stängd, både för digitalt deltagande och deltagande på plats.

Delta på plats

OBS! Du kan inte anmäla dig att delta på plats efter 7 september. Alla anmälningar efter det blir registrerade för digitalt deltagande.

Delta digitalt

Anmäl dig via formuläret nedan på sidan, senast 20 september för digitalt deltagande.

Länk skickas till anmälda deltagare någon dag innan webinariet.

Kontakt

Programansvarig

AnnaSara Carnahan, influensarapport@folkhalsomyndigheten.se

Praktiska frågor

Anki Hertzberg, anki.hertzberg@folkhalsomyndigheten.se