Datum:
27 januari
Tid:
10.00 - 15.30
Plats:
Digitalt möte

Bakgrund

"De första 1000 dagarna i de nordiska länderna" ska stödja psykisk utveckling och välbefinnande under de 1000 första dagarna i livet. Arbetet startades av Island 2019 då de var ordförande i Nordiska ministerrådet. Projektets mål är att stödja känslomässig utveckling och psykiskt välbefinnande under de tusen första dagarna i livet.

Arbetet består av tre delar. Rapporten "De tusen första dagarna i de nordiska länderna. En situationsanalys" är resultatet av den första delen.

Senare under våren 2021 publiceras resultaten från del två, som är en utvärdering av insatser och arbetssätt. Under den tredje delen kommer sedan arbetsgruppen ta fram rekommendationer om fortsatt utveckling.

Innehåll

Under webbinariet presenteras den första rapporten, "De tusen första dagarna i de nordiska länderna. En situationsanalys". Den beskriver hur mödrahälsovård, barnhälsovård och barnomsorg arbetar för att ge barn en hälsosam start i livet och hur verksamheterna identifierar risker för barnen och deras familjer.

Webbinariet är uppdelat på två pass under dagen.

Pass 1 – kl. 10.00-11.30
Pass 2 – kl. 13.00-15.30

Information om programmet publiceras senare.

Målgrupp

Alla som möter blivande föräldrar, späda barn (0-2 år) och deras föräldrar inom mödra- och barn-hälsovård, barnomsorg, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård, beslutsfattare på olika nivåer.

Kontakt

Ann-Cristine Jonsson

Kostnad

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Mer information och länk till mötet skickas ut till de anmälda någon dag innan.

Kontakt

Frågor om programmet
kontaktperson eller funktionsbrevlåda 

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning