Datum:
1 januari - 31 maj

Kommande mätning

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) genomför punktprevalensmätningar (PPM) över vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning vart femte år. Mätningen görs på akutsjukhus i länder inom EU/EEA. Nästa mätning i Sverige sker april-maj 2023.

Anmälan

Anmälan för sjukhus och regioner till att delta i den europeiska punktprevalensmätningen sker via formuläret nedan. Efter anmälan kommer vi att skicka ett bekräftelsemail med ytterligare information. Kontakta oss gärna om du inte får ett bekräftelsemail.

Sista anmälningsdag för deltagande i ECDC PPM är den 28 februari 2023.

Samtliga team eller sjukhus får ett eget Survey Generator-konto som bland annat ger åtkomst till den elektroniska enkäten för datainmatning. Kontot skapas under namnet och emailadressen på den kontaktperson ni anger vid anmälan. Önskar ni att kontot registreras på någon annan än kontaktpersonen, så kontakta oss så snart som möjligt på sjukhusinfektioner@fohm.se och senast den 1 mars.

Planeringsmöten för anmälda sjukhus/regioner

För de team/sjukhus som har anmält sig till mätningen, erbjuder Folkhälsomyndigheten digitala planeringsmöten från och med januari 2023. Datum för dessa möten kommer att kommuniceras till kontaktpersonerna längre fram för de anmälda sjukhusen/regionerna.

Kontakt

Mer information om mätningen hittar du på vår informationssida. Vid frågor kan du mejla sjukhusinfektioner@fohm.se

Mer information

Anmäl dig här

Mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Vi är intresserade av att... (flera val kan göras)(Obligatoriskt)
Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).(Obligatoriskt)

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.