Datum:
1 februari
Tid:
10.00 - 11.30
Plats:
Digitalt seminarium

Innehåll

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är alltmer nödvändigt för att möta välfärdsutmaningarna och minska kostnaderna. Det gynnar både individ och samhälle.

  • Hur kan ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande bli ett självklart perspektiv på arbetet med social hållbarhet och folkhälsa?
  • Nationella representanter med erfarenhet av att arbeta med ekonomi och styrning medverkar.
  • Ta del av strukturerade arbetssätt för effektivt resursutnyttjande och bättre folkhälsa i Värmlands län och vid Sjukhusen i väster i Västra Götaland.

Kostnad

Anmälningsavgift är 400 kr.

Anmälan

Program och möjlighet till anmälan finns på Mötesplats Social hållbarhets webbplats.

Arrangörer

Fohm och SKR inom ramen för Mötesplats social hållbarhet.