Datum:
13 september - 14 september
Plats:
Folkets Hus, Stockholm eller digitalt

Innehåll

För femte gången bjuder vi in till en kunskaps-späckad konferens om de 1000 viktiga dagarna, och hur vi kan stödja psykisk hälsa och utveckling från graviditet och fortsatt under barnets första två år.

Konferensen har särskilt fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet. Det blir föreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik.

Deltagande kan ske både på plats och digitalt.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroende-vård och liknande. Vi välkomnar också dig som är beslutsfattare, chef, verksamhetsutvecklare och forskare.

Kostnad

Ej klart i dagsläget. Meddelas i samband med att anmälan öppnar.

Anmälan

Anmälan öppnar i slutet av våren.