Datum:
5 oktober - 20 oktober
Tid:
09.00 - 15.00

Innehåll

Folkhälsomyndigheten bjuder in representanter från regioner, länsstyrelser och kommuner till fokusgruppsintervjuer för att ta reda på hur den nationella Miljöhälsorapporten används. Syftet är att se om det finns behov av att utveckla eller förändra hur vi presenterar insamlat data från Miljöhälsoenkäten.

Din medverkan är viktig för att öka kännedomen om vilken funktion Miljöhälsorapporten fyller för beslutsfattare och tjänstemän på kommunal och regional nivå idag.

Vår önskan är att skapa en dialog med målgrupper om hur informationen från Miljöhälsoenkäten bäst presenteras och kommer till användning.

Fokusgrupper på tre orter

Fokusgruppsintervjuerna kommer att genomföras under hösten på tre ställen i landet. Vi planerar för en heldagsaktivitet kl. 09.00 – 15.00 och bjuder på lunch och fika.

  • Östersund – 5 oktober i Folkhälsomyndighetens lokaler
  • Lund – 19 oktober i AMM Syds lokaler
  • Stockholm – 20 oktober i Folkhälsomyndighetens lokaler

Välj plats och tillfälle då du vill delta när du anmäler dig via formuläret nedan.

Målgrupp

Inbjudan riktas till tjänstepersoner inom samhällsplanering, miljörelaterad folkhälsa och arbetet med jämlikhets- och rättvisefrågor ur ett hälso- och samhällsbyggnadsperspektiv. Du får gärna har förkunskaper om Miljöhälsoenkäten och Miljöhälsorapporten.

Kostnad

Deltagande är utan kostnad.

Anmälan

Anmälan dig via formuläret nedan

OBS! Begränsat antal platser!

Kontakt

Pia Isaksson
pia.isaksson@folkhalsomyndigheten.se

 

Anmäl dig här

Mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Jag vill delta i(Obligatoriskt)
Ev. behov av specialkost
Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).(Obligatoriskt)

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.