Datum:
6 december
Tid:
10.30 - 12.00
Ort:
Digitalt

Inbjudan till webbinaruim. Texten i bilden finns på sidan.

Program

Hyresbostäder Norrköping

Hyresbostäder Norrköping berättar hur de samlar och mobiliserar de goda krafterna i Norrköpings stadsdelar. Ta del av det framgångsrika samverkansarbetet i stadsdelen Klockaretorpet där civilsamhälle, föreningsliv, näringsliv, kommun med flera agerar tillsammans. Genom ett målinriktat arbete under fem år har Klockaretorpet lämnat den nationella listan för särskilt utsatta områden. Samtidigt pågår ett avtalsbaserat partnerskap, Fler kan mer, i hela Norrköpings kommun för att utveckla en modell för stadsdelsutvecklingen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocesser. Med hjälp av den kan offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer skapa god samverkan till nytta för alla parter. Exempel på hur modellen omsätts på regional nivå delges.

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD)

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) berättar om beprövade metoder för samverkan som gör att gemensamma krafter kan mobiliseras sammanhållet och effektivt.NOD:s verksamheter utgår från Europarådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”.

Linköpings Universitet

Hur inverkar deltagandet i civilsamhället på politiskt engagemang och vilka lokala faktorer bidrar till mellanmänsklig tillit? Susanne Wallman Lundåsen är biträdande professor vid Linköpings Universitet och forskar om frågor som rör lokal demokrati, civilsamhället och variationer i social tillit på lokal nivå.

Medverkande

  • Anna Kanervo, stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
  • Elisabet Johansson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  • Lina Fridén, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD)
  • Susanne Wallman Lundåsen, biträdande professor, Linköpings Universitet
  • Jesper Ekberg, sektionen hälsa och jämställdhet, Sveriges Kommuner och Regioner

Målgrupp

Seminariet vänder sig främst till dig som har en strategisk roll inom hållbar utveckling, folkhälsa, sociala frågor eller samhällsbyggnad på lokal, regional eller nationell nivå. Vi välkomnar särskilt dig som representerar det civila samhället och dig som redan arbetar nära eller vill närma sig civilsamhället.

Anmälan

Registrera din plats till seminariumet (delegia.com). Sista anmälningsdag 5 december.

Kontakt

konferens@skr.se 
tfn: 08-452 70 00