Webbinarium för lansering av Sveriges första nationella handlingsplan för SRHR

Lyssna

Välkommen till lanseringen av Folkhälsomyndighetens första nationella handlingsplanen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.

Datum: 07 juni 2023
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Digital medverkan via Zoom
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Innehåll

Folkhälsomyndigheten fick 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Arbetet med att ta fram handlingsplanen har varit omfattade och involverat aktörer inom kommuner, regioner, civilsamhället, proffessionsföreningar, andra myndigheter m.fl.

Handlingsplanen ska vägleda det samlade nationella arbetet, på alla nivåer, genom att konkretisera målsättningarna i den nationella SRHR-strategin. Handlingsplanen ska bidra till att uppfylla målsättningen om en god, jämlik, och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

I samband med att Folkhälsomyndigheten slutredovisar uppdraget bjuds aktörer inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter in till ett seminarium.

Seminariet inleds av Folkhälsomyndigheten generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Målgrupp

Inbjudan till det fysiska lanseringsseminariet riktar sig till aktörer som bidragit i arbetet med att ta fram den nationella handlingsplanen för SRHR. Seminariet kommer även att sändas live och möjlighet att delta digitalt finns för alla som har intresse av det.

Kontakt

För frågor om program och anmälan:

Matilda Bredell, matilda.bredell@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan

Gör din anmälan senast 4 juni i formuläret på sidan.

Anmäl dig till webbinarium för lansering av Sveriges första nationella handlingsplan för SRHR

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.