Creating Green Cities

Lyssna

Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen? Delta digitalt i EU-konferensen Creating Green Cities och ta reda på hur. Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.

Datum: 14 juni 2023 - 15 juni 2023
Tid: 08:30 - 16:45
Plats: Digitalt deltagande
Kostnad: Avgiftsfritt

Innehåll

Staden som arena för den gröna omställningen

Den gröna omställningen av Europa brådskar och i städernas miljöer möts en rad komplexa samhällsutmaningar. Hur vi utvecklar våra städer och samhällen kommer att påverka såväl människor som miljö i många generationer framöver.

Konferens om skapandet av framtidens gröna städer

Inom ramen för sitt ordförandeskap i EU lyfter Sverige frågor om gröna städer. Till konferensen Creating Green Cities den 14-15 juni bjuder Sverige in aktörer från hela Europa för att tillsammans dela kunskap och tänka nytt kring skapande av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen.

Integrera sociala, kulturella och estetiska värden i den gröna omställningen

Internationella målsättningar kan lättare nås genom tillsammansarbete. Såväl forskare som aktörer från det offentliga, näringslivet och civilsamhället behöver inkluderas. Omställningen kan inte lösas enbart med teknik. Det är först när vi använder kulturella, sociala och estetiska värden i processerna som vi hittar långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande lösningar.

Program och anmälan

Creating Green Cities (delegia.com) (på engelska)

Kontakt

För frågor om anmälan kontakta konferensorganisatören Reachem, 08-410 30 150 eller via epost:

boverket@reachem.se