Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – menstruell hälsa

Lyssna

Välkommen till en digital seminarieserie som baseras på nya studier om SRHR, hiv/STI och hbtqi. Seminariet 5 september handlar om menstruell hälsa.

Datum: 05 september 2023
Tid: 09:00 - 09:45
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.

Menstruell hälsa

Om ungas erfarenheter och upplevelser av mens och menscykeln

Hur påverkas kroppen och sexualiteten av menscykeln? Hur är det att ha mens? Behövs det mer kunskap? Dessa frågor besvaras i en ny intervjustudie med unga i åldrarna 18 till 29 år som menstruerar. I detta seminarium diskuteras även hur begreppet menstruell hälsa kan användas och förstås, och varför begreppet är viktigt att synliggöra ur ett SRHR-perspektiv.

Studien har genomförts vid Karolinska institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Medverkande

  • Renita Sörensdotter,
    utredare Folkhälsomyndigheten och docent i genusvetenskap
  • Anna Wängborg,
    leg. barnmorska och doktorand Karolinska Institutet
  • Maria Persson,
    doktorand Stockholms universitet

Målgrupp

Kunskapsseminariet vänder sig till dig som vill lära dig mer om området och som arbetar inom kommun, region, statlig myndighet eller det civila samhällets organisationer.

Kontakt

Jennie Fessé, jennie.fesse@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan

Anmälan är nu stängd. Sista dag för anmälan var 31 augusti.

Fem seminarier under hösten

Seminariet är ett av fem seminarier i en serie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som hålls under hösten 2023. Seminariernas teman är: