Utbildning om gaser, Bekämpningsmedel klass 1 SoX

Lyssna

Utbildningen vänder sig till dig som vill ansöka om tillstånd att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel klass 1 SoX, gaser. Tillståndet avser användning av biocidprodukter för att skydda bostäder och lokaler för allmänna ändamål samt användning av växtskyddsmedel i och omkring lagerlokaler.

Datum: 25 september 2023 - 28 september 2023
Plats: Tre Rosor Pensionat och konferens, Rosersberg
Ort: Rosersberg, Stockholm
Kostnad: 23 500 kr exklusive moms

Kursen startar med registrering kl. 9.00 den 25 september och avslutas med lunch kl. 13.00 den 28 september. Tider för övriga dagar meddelas till anmälda deltagare.

Innehåll

Gaser för att bekämpa skadedjur är mycket farligt även för människor. En gasbekämpning kräver stor kunskap om riskerna vid arbete med gas och noggrant säkerhetsarbete för att förebygga skador och olyckor. Även arbete med en gas som i sig själv inte är giftig är förenat med stora faror.

Kursen är på sammanlagt fyra dagar:

  • två och en halv dag med föreläsningar
  • en dag med praktika övningar
  • en avslutande skriftlig prövning.

All information om kursen finns på sidan
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel klass 1 SoX, gaser

Kurskostnad

23 500 kr exklusive moms, vilket inkluderar kursmaterial samt lunch och fika under kursdagarna.

Observera att du som deltagare själv bokar både resa och boende. Avgiften inkluderar inte resekostnader och eventuella boendekostnader.

Anmälan

Sista anmälningsdag var 6 september. Antalet platser är begränsat till 24 deltagare.