Webbinarium om metoder för samhällsengagemang mot antibiotikaresistens, över hela världen

Lyssna

– A conversation about approaches to community engagement on antibiotic resistance across the globe.

Datum: 26 september 2023
Tid: 14:00 - 15:30
Plats: Webbinarium, delta från egen dator

Välkommen till ett samtal om det pågående arbetet för att antibiotika ska fortsätta att fungera och rädda liv. Vi får ta del av exempel på insatser, konkreta metoder och lärdomar från arbete mot antibiotikaresistens i låg- medel- och höginkomstländer och i olika delar av samhället.

Webbinariet hålls på engelska.

Detta är det första av två webbinarier under rubriken: ”Impactful approaches for community wide engagement on antibiotic resistance”.

Webbinarium 2, 25 oktober: Webbinarium om utvärdering och effekt av samhällsengagemang mot antibiotikaresistens

Medverkande talare

  • Camilla Björn, Antibiotic Smart Sweden
  • Representation från Community Engagement for Antimicrobial Resistance (CE4AMR)
  • Florence Anam, Global Network of People Living with HIV (GNP+)
  • Daniel Waruingi, Students Against Superbugs (SAS)

Moderator: Kerstin Åkerfeldt, ReAct

Målgrupp

Studenter som vill arbeta för att antibiotika ska fortsätta att fungera, yrkesverksamma inom relaterade områden i Sverige och internationellt, forskare.

Anmälan

Du anmäler dig via Uppsala Antibiotic Center. Antalet platser är begränsade till 300 deltagare.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av:

  • ReAct – ett oberoende globalt nätverk för samordnade insatser mot antibiotikaresistens
  • Uppsala Antibiotic Center – ett centrum för tvärvetenskaplig utbildning och forskning om antibiotikaresistens
  • Antibiotikasmart® Sverige – en innovationsmiljö som leds av Folkhälsomyndigheten tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden, Nationell Arbetsgrupp Strama och ReAct.

Läs om seminarieserien hos ReAct Join community engagement webinar and workshop series this Fall! (reactgroup.org)

Antibiotikasmart® Sverige