Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – preventivmedelsanvändning hos kvinnor med migrationserfarenhet

Lyssna

Välkommen till en digital seminarieserie som baseras på nya studier om SRHR, hiv/STI och hbtqi. Seminariet 11 oktober handlar om preventivmedelsanvändning hos kvinnor med migrationserfarenhet.

Datum: 11 oktober 2023
Tid: 09:00 - 09:45
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.

Preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet

En kartläggande litteraturöversikt om tillgång till och användning av preventivmedel

Kvinnor med migrationserfarenhet använder preventivmedel i mindre utsträckning och har en sämre sexuell och reproduktiv hälsa i jämförelse med kvinnor utan migrationserfarenhet. En ny kartläggning visar att socioekonomisk utsatthet, fattigdom, rasism och diskriminering skapar hinder för tillgång till och användning av preventivmedel.

Studien visar även att forskning mestadels har fokuserat på kvinnors egenskaper eller bakgrund, och att det saknas kunskap om hur hälso- och sjukvården kan anpassa vården för att säkerställa en jämlik hälsa. Litteraturöversikten har genomförts av forskare vid Karolinska institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Medverkande

Föreläsare uppdateras löpande.

  • Elin C. Larsson
    Docent, Karolinska Institutet

  • Maria Persson
    Doktorand, Karolinska Institutet

Målgrupp

Kunskapsseminariet vänder sig till dig som vill lära dig mer om området och som arbetar inom kommun, region, statlig myndighet eller det civila samhällets organisationer.

Kontakt

Jennie Fessé, jennie.fesse@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 6 oktober.

Fem seminarier under hösten

Seminariet är ett av fem seminarier i en serie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som hålls under hösten 2023. Seminariernas teman är:

Anmäl dig här

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.