Nationellt samverkansmöte med fokus på karantänshamnar

Lyssna

Välkommen till ett nationellt samverkansmöte med fokus på Sveriges karantänshamnar och det internationella hälsoreglementet.

Datum: 17 oktober 2023
Tid: 09:30 - 15:00
Plats: Clarion Hotell - Arlanda Airport
Ort: Stockholm-Arlanda

Innehåll

Folkhälsomyndigheten bjuder in till ett nationellt samverkansmöte med fokus på karantänshamnar och det internationella hälsoreglementet.

Syftet med mötet är att ha dialog och dela erfarenheter om beredskapsplaneringen vid karantänshamnar samt öka kunskapen om regleringen av vår beredskap för internationella hälsohot genom det internationella hälsoreglementet.

Målgruppen är aktörer som ansvarar för och berörs av beredskapsplaneringen vid karantänshamnar i Sverige.

Ur programmet

  • Sveriges resultat från den årliga rapporteringen till WHO (State party annual reporting, SPAR 2022) med fokus på Points of Entry
  • Det internationella hälsoreglementet och krav på karantänshamnar
  • Folkhälsomyndighetens roll som nationell kontaktpunkt
  • Folkhälsomyndighetens vägledning
  • Dialog och mindre övningar

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till sakkunniga från nationella myndigheter och andra aktörer som ansvarar för eller berörs av beredskapsplaneringen vid karantänshamnar.

Anmälan

Registrera din anmälan senast den 16 oktober 2023 i formuläret på denna sida. Max. 1-2 personer per myndighet/aktör.

Kontakt

Frågor om programmet

Mikael Magnusson
mikael.magnusson@folkhalsomyndigheten.se

Frågor om anmälan

Gittan Sverla
gittan.sverla@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan till Nationellt samverkansmöte

Ev. behov av specialkost

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.