Webbinarium om utvärdering och effekt av samhällsengagemang mot antibiotikaresistens

Lyssna

– A conversation on evaluation and impact of community engagement on antibiotic resistance.

Datum: 25 oktober 2023
Tid: 14:00 - 15:30
Plats: Webbinarium, delta från egen dator

Vid detta webbinarium utforskar vi framgångsfaktorer när det gäller lokalt förankrade initiativ och samhällsengagemang mot antibiotikaresistens. Vi kommer att diskutera hur effekt kan följas upp och utvärderas. Vi kommer också att belysa vilken nytta denna typ av insatser kan göra för att engagera hela samhället i globala utmaningar, likt antibiotikaresistens.

Webbinariet hålls på engelska.

Detta är det andra av två webbinarier under rubriken: ”Impactful approaches for community wide engagement on antibiotic resistance”.

Webbinarium 1, 26 september: Webbinarium om samhällsengagemang mot antibiotikaresistens, världen över

Medverkande talare

  • Satya Sivaraman, Antibiotic Smart Communities
  • Diane Ashiru, Antibiotic Guardian
  • Sonali Johnson, Union for International Cancer Control (UICC)
  • Till Bachmann, Diagnostics for One health and user driven Solutions for Antimicrobial resistance (DOSA)

Moderator: Rebecca King, CE4AMR

Målgrupp

Studenter som vill arbeta för att antibiotika ska fortsätta att fungera, yrkesverksamma inom relaterade områden i Sverige och internationellt, forskare.

Anmälan

Du anmäler dig via Uppsala Antibiotic Center. Antalet platser är begränsade till 300 deltagare.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av

  • ReAct – ett oberoende globalt nätverk för samordnade insatser mot antibiotikaresistens
  • Uppsala Antibiotic Center – ett centrum för tvärvetenskaplig utbildning och forskning om antibiotikaresistens
  • Antibiotikasmart® Sverige – en innovationsmiljö som leds av Folkhälsomyndigheten tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden, Nationell Arbetsgrupp Strama och ReAct.

Läs om seminarieserien hos ReAct Join community engagement webinar and workshop series this Fall! (reactgroup.org)

Antibiotikasmart® Sverige