Nationella suicidpreventiva konferensen 2023

Lyssna

Med samlad kraft för livet! är temat för den 14:e nationella suicidpreventiva konferensen som i år genomförs i Östersund. Under konferensen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet.

Datum: 25 oktober 2023 - 26 oktober 2023
Plats: Folkets Hus
Ort: Östersund

Om konferensen

I höst arrangeras den nationella suicidpreventiva konferensen, som i år blir en fysisk konferens i Folkets Hus i Östersund 25-26 oktober.

Konferensen arrangeras av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). Samverkan sker även med kommunerna i Jämtlands län, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt de ideella organisationerna Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (SPES), Suicide Zero och SPIV-Kunskap räddar liv.

Läs mer på konferensens webbplats: suicidprevention2023.se

Målgrupp

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention samt även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde.

Anmälan

Anmälan till konferensen Suicidprevention 2023 (suicidprevention2023.se)