Förebygg.nu 2023

Lyssna

Syftet med konferensen Förebygg.nu är att bidra till kunskapsutveckling och ge möjlighet till möten mellan olika aktörer som arbetar med förebyggande verksamhet från olika delar av landet. Möten som i sig kan leda till lokal samverkan och ett ökat preventivt arbete i hela landet.

Datum: 15 november 2023 - 16 november 2023
Plats: Elite Park Avenue Hotel, och genomförs även i delvis hybrid form
Ort: Göteborg

Om konferensen

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Konferensen har genomförts vartannat år sedan 2001. Programmet för årets konferens har utformats med ett särskilt fokus på barn och unga.

Praktisk information (forebygg.nu)

Program (forebygg.nu)

Målgrupp

Alla som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med ANDTS-förebyggande arbete, inom såväl kommuner, ideella organisationer som myndigheter.

Anmälan

Anmälan för fysiskt deltagande (eventonline.se)

Anmälan för digitalt deltagande (eventonline.se)