Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – att leva med hiv

Lyssna

Välkommen till en digital seminarieserie som baseras på nya studier om SRHR, hiv/STI och hbtqi. Seminariet 1 december handlar om att leva med hiv.

Datum: 01 december 2023
Tid: 09:00 - 10:00
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.

Hur mår personer i Sverige som lever med hiv

Hur ser hälsan ut bland personer som lever med hiv? Hur är följsamheten till läkemedelsbehandling? Vilka biverkningar upplever de? I detta seminarium presenteras en ny studie om självrapporterad hälsa bland personer i Sverige som lever med hiv. Resultaten kommer från hälsoenkäten i det nationella kvalitetsregistret InfCareHIV.

Studien har genomförts av forskare vid Sahlgrenska akademin på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Äldre personer som lever med hiv

Hur mår äldre personer som lever med hiv? Vad finns det för erfarenheter av att leva och åldras med hiv? Detta är frågor som behandlas i två nya rapporter från Folkhälsomyndigheten. Den första rapporten är en kartläggande litteraturöversikt om hälsa och livsvillkor hos personer över 60 år som lever med hiv. Den andra rapporten är en intervjustudie som handlar om erfarenheter och vårdbehov hos personer över 65 år som lever med hiv i Sverige.

Litteraturöversikten och intervjustudien har genomförts av forskare vid Borås högskola på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Medverkande

Föreläsare presenteras inom kort.

Målgrupp

Kunskapsseminariet vänder sig till dig som vill lära dig mer om området och som arbetar inom kommun, region, statlig myndighet eller det civila samhällets organisationer.

Kontakt

Jennie Fessé, jennie.fesse@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 28 november.

Fem seminarier under hösten

Seminariet är ett av fem seminarier i en serie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som hålls under hösten 2023. Seminariernas teman är:

Anmäl dig här

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.