Svebar-Strama dag 2023

Lyssna

Välkommen till årets Svebar-Strama dag! Vi hoppas att så många som möjligt kan komma till Gardaulan på Folkhälsomyndigheten så vi kan träffas, men möjlighet finns även för digitalt deltagande.

Datum: 07 december 2023
Tid: 09:30 - 15:30
Plats: Folkhälsomyndigheten, lokal Gardaulan
Ort: Solna, Stockholm
Kostnad: Deltagande är utan kostnad.

Innehåll

Fokus för dagen blir diskussioner kring den pågående Svebarutvecklingen samt presentationer av olika arbeten som pågått under året.

Från programmet

 • Nya Svebar, kort presentation av Svebar 2.0 
 • Svebar 2.1: Möjligheter och utmaningar/krav
  • Syfte och användning av data
  • Överenskommelse av dataanvändning
  • Ny organisation för styrning
  • Plan för implementering
 • Nya minimipricklistan, RAF
 • Arbeten/sammanställningar baserade på data från Svebar
  • Pseudomonas – resistens mot nyare antibiotika
  • Preliminärt - Riktad resistensövervakning för nya antibiotika
  • Urinrapport

Målgrupp

Konferensen vänder sig i första hand till dig som på olika sätt arbetar med Svebar och antibiotikaresistens på kliniskt mikrobiologiskt laboratorium eller Strama.

Anmälan

Anmälan är nu stängd för fysiskt deltagande.
(För fysiskt deltagande: Anmäl dig via formuläret på denna sida, senast 25 november.)

För digitalt deltagande: Anmäl dig via detta formulär, senast 5 december.