Informationsmöte om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter

Lyssna

Vi bjuder in till ett digitalt informationsmöte inför att reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning utvidgas till att gälla samtliga tobaksvaror.

Datum: 05 mars 2024
Tid: Inloggning från 13.00 för registrering av deltagare (endast föranmälda deltagare kan delta). Mötet pågår kl. 13.30-15.30
Plats: Digitalt möte

Systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning togs i drift den 20 maj 2019 och omfattar cigaretter och rulltobak. Från den 20 maj 2024 omfattas även övriga tobaksvaror.

Målgrupp

Mötet riktar sig till aktörer inom den svenska tobaksindustrin, dvs. främst svenska tillverkare och importörer av tobaksvaror samt till partihandlare och distributörer. Mötet hålls till största delen på svenska.

Innehåll

  • Presentation av den svenska id-utfärdaren All Soft Corp s.r.o. (på engelska).
  • Övergripande information om spårbarhetssystemet, säkerhetsmärkning och avgiftsförordning
  • Frågor och svar

Skicka gärna in frågor i förväg

För att kunna svara på så många frågor som möjligt ser vi gärna att frågor skickas in i förväg, gärna i samband med anmälan om deltagande. Id-utfärdaren kommer endast kunna svara på frågor som har skickats in i förväg.

För mer ingående information om spårbarhet och säkerhetsmärkning se vår webbplats:

Spårbarhet av tobaksvaror — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning av tobaksvaror — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Anteckningar

Anteckningar kommer att föras under mötet. De publiceras på vår webbplats tillsammans med namn på de företag, organisationer etc. som har deltagit. Deltagarlistan med namn på externa mötesdeltagare diarieförs, men publiceras inte på webben.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på denna sida, senast den 29 februari 2024.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Anita Lundin

anita.lundin@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan till informationsmöte om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.