Dialogkonferens om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Lyssna

Hur kan vi arbeta tillsammans för att möta utmaningarna för jämlik SRHR i hela landet? Med utgångspunkt i den nationella SRHR-strategin och med inspiration från forskning möts vi i dialog kring det fortsatta arbetet med den nationella handlingsplanen för SRHR.

Datum: 04 september 2024
Tid: 10:00 - 15:30
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74
Ort: Stockholm
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Innehåll

Vi har tagit fram en handlingsplan som samlar och vägleder det nationella arbetet med SRHR. Handlingsplanen stödjer genomförandet av SRHR-strategin och utgör en gemensam plattform för SRHR-arbetet i Sverige under perioden 2023–2033. Målgrupper för handlingsplanen är alla aktörer som har uppdrag och ansvar inom SRHR-området.

Konferensen kommer att bidra med ny kunskap om utmaningar inom SRHR-området.Dagen avslutas med ett dialogpass om hur vi gemensamt kan ta oss an utmaningar och stärka arbetet för god, jämlik och jämställd SRHR.

Program

Vi startar med fika och registrering från kl. 09.30, programmet börjar kl. 10.00. Detaljerat program skickas ut till anmälda deltagare.

Från programmet:

Arbetet med den nationella handlingsplanen för SRHR

Mika Fogelberg och Kalle Röcklinger, Folkhälsomyndigheten, ger en introduktion till hur det gemensamma arbetet för jämlik SRHR samordnas och följs upp, utifrån den nationella handlingsplanen.

An introduction to Reproductive Justice in SRHR contexts

Lena Hann, Associated Professor in Public Health vid Augustana College och gästforskare vid Uppsala universitet. Med utgångspunkt i ramverket Reproductive Justice ges en global inramning till det nationella arbetet för att skapa förutsättningar för jämlika SRHR. Föreläsningen hålls på engelska.

Utmaningar för SRHR i en svensk kontext

Samtal. Alla har rätt till en jämlik hälsa och vård. Resurser, normer och värderingar påverkar tillgången till sådan. Vilka utmaningar finns i Sverige idag?

Gemensam dialog och workshop om vägen framåt

Workshop med utgångspunkt i förmiddagen, om utmaningar, barriärer, möjligheter och styrkor inom den egna verksamheten och i samverkan. Workshopens resultat kommer att användas i Folkhälsomyndighetens fortsatta nationella arbete.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som har strategiskt ansvar för SRHR-frågor inom myndighet, region, civilsamhälle eller akademi.

Kontakt

Har du frågor om dagen, mejla oss på

srhr@fohm.se

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på den här sidan senast 30 juni 2024.

Max 2 deltagare per organisation.

Anmälan till Dialogkonferens om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Behov av specialkost?

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.