Informationsmöte om regeringsuppdrag existentiell hälsa

Lyssna

Välkommen till ett informationsmöte för dig som arbetar med existentiell hälsa. Var med och bidra i vår kartläggning för att bredda kunskapen!

Datum: 06 september 2024
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: Digitalt
Kostnad: Ingen kostnad för att delta

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utveckla arbetet med existentiell hälsa inom ramen för den nationella folkhälsopolitiken.

I uppdraget ingår att definiera existentiell hälsa, genomföra en kartläggning för att utveckla kunskapen om och arbetet med existentiell hälsa, samt lämna förslag på hur existentiella perspektiv kan bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande.

Innehåll

Mötet är helt digitalt. Vi presenterar uppdraget och beskriver hur vi arbetar med de olika delarna. Vi informerar också om en enkät som vi skickar ut till deltagarna efter mötestillfället, för att lära om hur olika aktörer arbetar med existentiell hälsa.

Anmälan

Anmäl dig till mötet via formuläret här på sidan senast 4 september.

Vill du bidra utan att delta på mötet?

Om du inte kan vara med på mötet finns fortfarande möjligheten att svara på vår enkät. Fyll då i dina uppgifter i anmälningsformuläret här på sidan, och klicka i att du vill svara på enkäten.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta oss via mejladressen

existentiellhalsa@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan till Informationsmöte om regeringsuppdrag existentiell hälsa

Jag vill delta (Obligatorisk)

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.